wtorek, 24 listopada 2009

Gdów: 20 – lecie „Naszej Gazety”


W połowie października br. w gminie Gdów świętowano nie lada jubileusz. Miejscowa „Nasza Gazeta” obchodziła jubileusz 20 – lecia istnienia. „Wśród lokalnych gazet jest ona wyjątkowa, bo zasłużenie nosi miano „pierwszej niezależnej gazety wiejskiej” w kraju” – poinformowała mnie dziennikarka z Myślenic Joanna Grzybek.

„Naszą Gazetę” 20 lat temu powołał do życia red. Zdzisław Sroka i od pierwszego numeru aż do dziś jest jej redaktorem naczelnym. Można w niej poczytać zarówno teksty popularyzujące wiedzę historyczną, jak i doniesienia z dziedziny kultury czy dorobku gospodarczego Gdowa i gmin ościennych.

- Często trafiają się w niej artykuły propagujące wiedzę ekologiczną i walory turystyczne okolic. Istotnym elementem w kolejnych wydaniach są też ogłoszenia drobne, a także różnorakie oferty adresowane do mieszkańców gmin i czytelników – poinformowała mnie red. Joanna Grzybek.

- To gazeta o minimalnych, symbolicznych, liczonych na pojedyncze sztuki zwrotach - podkreślił Zdzisław Sroka, redaktor naczelny w swoim wystąpieniu podczas sesji Rady Gminy Gdów. Wcześniej wójt Zbigniew Wojas oraz przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Ciężarek oraz radni uhonorowali redakcję z okazji jubileuszu 20-lecia pamiątkową plakietą.

Zwracając się do zebranych red. Zdzisław Sroka przypomniał kilka istotnych inicjatyw, jakimi zajęła się redakcja „Naszej Gazety”.
- Między innymi to „Nasza Gazeta” jako pierwsza zwróciła się do władz centralnych o umożliwienie nadania nazw ulicom w Gdowie. Mamy satysfakcję, że z naszej inicjatywy ukazała się pierwsza i jedyna jak dotąd monografia gminy – mówił red. Zdzisław Sroka.

- To za naszym wstawiennictwem minister sportu Marek Paszucha przeznaczył ongiś środki na budowę budynku klubowego w Gdowie. To z inicjatywy redakcji i dzięki dzieciom uczestniczącym w gdowskich „koloniadach” powstało boisko sportowe na Zagajach – wyliczał
„Nasza Gazeta” ma już swe trwałe miejsce na mapie kulturalnej Gdowa. Cały czas cieszy się zaufaniem wiernych Czytelników i jest dla nich wiarygodnym medium informacyjnym.

Foto

Zdjęcie pochodzące z archiwum red. R. Kubowicza udostępniła mi red. Joanna Grzybek w celu opublikowania. Na fotografii red. Zdzisław Sroka przyjmuje gratulację i pamiątkową plakietką z rąk wójta Zbigniewa Wojasa.


Od siebie:

Tym postem, po kilkumiesięcznej przerwie, wracam do pisania m.in. na temat lokalnych gazet. W czasie swej "nieobecności" na moim blogu dziennikarskim, nie próżnowałem i nawiązałem liczne kontakty z dziennikarzami lokalnych gazet w całym kraju. Mam nadzieję, że to teraz zaprocentuje nie tylko blogowymi wpisami, ale szerszą dyskusją na tematy poruszane przeze mnie w tym miejscu. Zapraszam do niej serdecznie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz