środa, 3 czerwca 2009

Świętokrzyskie: tani dostęp do najnowocześniejszego Microsoftu.

Dzięki Umowie Szkolnej pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a firmą Microsoft Ireland Operations Limited przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, a także muzea i biblioteki z terenu województwa świętokrzyskiego będą mogły skorzystać ze specjalnej oferty taniego dostępu do najnowocześniejszego oprogramowania Microsoft.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego wyraził dziś zgodę na zawarcie Umowy Szkolnej (Campus and School Agrement) między Województwem Świętokrzyskim a firmą Microsoft Ireland Operations Limited. Dzięki niej placówki oświatowe i kulturalne z województwa świętokrzyskiego będą mogły kupić taniej programy komputerowe.

W latach 2005 – 2007 firma Microsoft podpisała już Umowy Szkolne z województwami: opolskim, lubelskim i mazowieckim. W każdym z nich w akcji uczestniczyło po kilka tysięcy szkół ( po 2 tys. w opolskim i lubuskim).

W regionie świętokrzyskim do podpisania i realizacji umowy upoważniony został dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz