środa, 27 maja 2009

Kielce: wystawa „Prasa samorządowa województwa świętokrzyskiego”


Dzisiaj przed południem odbyło się uroczyste otwarcie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach wystawy „Prasa samorządowa województwa świętokrzyskiego”. Przygotowana została przez pracowników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w ramach obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

Na wystawie można obejrzeć prasę samorządową regionu świętokrzyskiego, począwszy od 1989 roku aż po najnowsze wydania. Spośród niemal 200 tytułów, jakie w ciągu ostatnich 20 lat pojawiały się w gminach i powiatach, do dziś ukazuje się cy­klicznie około 70 lokalnych: ty­godników, miesięczników i kwartalników.

Często są one kolportowane w gminach bezpłatnie. Dostępne są w siedzibach urzędów, szkołach, placówkach służby zdrowia, w remizach, gminnych bibliotekach, u sołtysów oraz w sklepach. Wiele z nich dostępnych jest także w internecie w formie elektronicznej.

Gazety te informują o najważniejszych decyzjach, podejmowanych przez rady gmin i powiatów, o planowanych i realizowanych inwestycjach, wydatkowaniu budżetowych pieniędzy.

Prze­kazują informacje o bieżących wydarzeniach, istotnych dla mieszkańców, inte­grują mieszkańców, aktywizują i motywują do podejmowania działań prospołecznych.

Nadesłana przez przedstawicieli samorządów terytorial­nych, wydawców, redaktorów, archiwistów prasa, prezento­wana jest od dziś w specjalnych gablotach do końca czerwca br. ponadto w siedzibie Urzędu Marszał­kowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc, a także w Wojewódzkiej Bibliotece Pu­blicznej w Kielcach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz