poniedziałek, 9 marca 2009

EVE w UE

Nowa platforma EVE (Espace Virtuel d'Échange – wirtualna przestrzeń wymiany informacji) jest dostępna bezpłatnie w trybie on-line i zawiera szczegółowe informacje na temat projektów finansowanych w ramach unijnych programów działań w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i obywatelstwa.

Komisja Europejska przedstawiła nowe narzędzie internetowe pozwalające na łatwy dostęp do rezultatów i szczegółów projektów finansowanych przez UE w dziedzinie edukacji, kultury, młodzieży i obywatelstwa। EVE (Espace Virtuel d'Échange – wirtualna przestrzeń wymiany informacji) została oficjalnie uruchomiona przez komisarza europejskiego Jána Figel'a na konferencji i wystawie poświęconej kreatywnym i innowacyjnym projektom finansowanym przez UE.

Ján Figel', komisarz UE ds. edukacji, szkoleń, kultury i młodzieży, przecinając wirtualną wstęgę z okazji uruchomienia EVE, powiedział: „Dzięki EVE kierownikom projektów łatwiej będzie korzystać z doświadczeń wyniesionych z projektów, które zakończyły się sukcesem. Struktura informacji na stronie internetowej pozwala na adaptację i wykorzystanie dotychczasowych rezultatów w nowym kontekście. Dzięki EVE promotorzy projektów będą mogli stworzyć sieć kontaktów i nagłośnić informacje o swoich projektach” – cytuję za komunikatem z Komisji Europejskiej

„Uczestnicy konferencji poświęconej kreatywnym i innowacyjnym projektom finansowanym przez UE dyskutowali nad sposobami zapewnienia jak najlepszych rezultatów i długoterminowego oddziaływania. Temat tego spotkania został wybrany w związku z Europejskim Rokiem Kreatywności i Innowacji 2009. Warsztaty poświęcone były kreatywności i innowacjom w uczeniu się przez całe życie; zależnościom między kreatywnością, innowacjami i przedsiębiorczością; świadomości kulturowej i twórczym partnerstwom” – informuje Marta Angrocka-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce

Uczestnicy podkreślali, że UE może przyczynić się do wypracowania istotnej wartości dodanej na poziomie europejskim poprzez ułatwianie współpracy: poprzez udzielanie wsparcia finansowego we wstępnych fazach projektu, kiedy to głównym problemem jest podjęcie ryzyka; poprzez zapewnienie struktur pomocniczych, które pozwoliłyby autorom projektów skupić się na głównych celach; lub przyznając jako wyraz uznania takie tytuły jak Europejska Stolica Kultura।

Wnioski z dyskusji są takie, że aby projekty finansowane przez UE przyniosły oczekiwane korzyści, należy starannie badać rezultaty projektów i doświadczenie z nich płynące pod względem ich przydatności w innych kontekstach. Uczestnicy docenili międzysektorowe podejście konferencji, gdyż odzwierciedlało ono korzyści płynące z angażowania ludzi z bardzo różnych sektorów, z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu w ramach partnerstw na rzecz innowacyjnych projektów lub, jak ujął to jeden z dyskutantów, poprzez skupienie ludzi o rzeczywistych pilnych potrzebach i osób z bardziej tradycyjnych środowisk – naukowych i akademickich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz