piątek, 20 marca 2009

Kielce: wystawa „Język mediów”


Do 31 marca br. można oglądać wystawę pt. „Język mediów” w siedzibie Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w ramach Tygodnia Kultury Języka.

Ekspozycja stanowi refleksję nad kulturą i językiem mediów, ze szczególnym uwzględnieniem komunikatorów elektronicznych. Przedstawia wpływ nowoczesnych technologii na komunikację językową, zwraca uwagę na tematykę i charakterystyczne cechy wypowiedzi oraz wykorzystanie e-języka w edukacji szkolnej.

Prezentowane eksponaty pogrupowane zostały przez autorki scenariusza – Bożenę Lewandowską i Małgorzatę Pronobis - w następujących działach: „Cywilizacja medialna”, „Język nowych mediów”, „Język internetu”, „Język sms-ów”, „Język reklamy”, „Język prasy”, „Język telewizji”, „Edukacja a język mediów”.
Wystawa ta, jak inne imprezy Tygodnia Kultury Języka, adresowana jest do dyrekcji oraz nauczycieli szkól podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu województwa świętokrzyskiego.

Celem organizatorów jest, by uczniowie przekonali się, że język ojczysty to nie tylko szkolny przedmiot, ale także część kultury — ciekawa, piękna, zabawna, a przede wszystkim bardzo ważna w życiu każdego z nich.

Organizatorami XVIII Tygodnia Kultury Języka w Kielcach są: Kieleckie Centrum Kultury, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa oraz Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kuratorium Oświaty, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. Patronat nad Tygodniem sprawują: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Prezydent Miasta Kielce, Radio „Kielce” SA , TVP „Kielce”, „Echo Dnia”, „Gazeta Wyborcza”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz