środa, 8 kwietnia 2009

Kielce: bp Kazimierz Ryczan spotkał się z dziennikarzami na śniadaniu

Bp Kazimierz Ryczan zaapelował do dziennikarzy, aby w swojej misji używali słów prawdy, by słowami nie ranili oraz aby to były dobre słowa.

Blisko 50 dziennikarzy i redaktorów kieleckich mediów, zarówno świeckich, jak i katolickich spotkało się dzisiaj, w Wielką Środę, na śniadaniu wielkanocnym z ordynariuszem kieleckim bp Kazimierzem Ryczanem oraz księżmi z Kurii Kieleckiej.

Bp Kazimierz Ryczan podkreślając ogromne znaczenie społeczne misji, jaką pełnią media złożył życzenia dobrych Świąt Wielkanocnych. Uwypuklił w nich m.in. takie wartości, jak poszanowanie godności człowieka oraz głoszenie w publikacjach prawdy.

W nieoficjalnych rozmowach spotkanie nazwane zostało jako „Śniadanie dziennikarskie u biskupa”. Z uwagi na to że było ono pierwsze i na tak dużą skalę, przeszło ono do historii wzajemnych kontaktów dziennikarzy i duchowieństwa diecezji kieleckiej. Zorganizowane zostało z inicjatywy bp. Kazimierza Ryczana Duszpasterzowi chodziło o wzajemne zbliżenie, wspólne poznanie się oraz owocną współpracę. Inicjatywa kieleckiego hierarchy przyjęta została oklaskami ze strony zaproszonych gości.

Foto Andrzej Piskulak

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz