czwartek, 23 kwietnia 2009

PE: do 70 lat ochrona praw autorskich do nowych fonogramów

Parlament Europejski zadecydował dzisiaj, że okres ochrony praw autorskich do utworów muzycznych zostanie wydłużony do 70 lat. Wydłużenie czasu ochrony będzie mieć zastosowanie do nowych fonogramów.

Wydłużenie okresu ochrony praw do utworów muzycznych do 70 lat jest kompromisem jaki znalazł Parlament Europejski po top, by ułatwić porozumienie z rządami państw członkowskich. Komisja Europejska proponowała bowiem wydłużenie okresu ochrony praw autorskich do 95 lat.

Ponadto firmy fonograficzne będą musiały przeznaczyć na specjalny fundusz dla muzyków sesyjnych, co najmniej 20% rocznych przychodów uzyskanych z tytuły wydłużenia ochrony praw autorskich. Fundusz wesprze tych muzyków, którzy zrzekli się praw przy podpisywaniu kontraktu. Parlament bowiem poparł także propozycję utworzenia specjalnego funduszu dla muzyków sesyjnych, który będzie zasilany ze składek od producentów.

„Administrowanie tymi płatnościami powierzone zostanie organizacjom zbiorowego zarządzania, aby zagwarantować ich efektywne przekazanie muzykom sesyjnym” – czytam w dzisiejszym komunikacie polskiego Serwisu Prasowego Parlamentu Europejskiego.
„W przypadku gdy artysta jest uprawniony do powtarzających się opłat, wytwórnia nie może odliczać żadnych zaliczek ani przewidzianych w umowie odliczeń po 50 latach od momentu opublikowania fonogramu lub publicznego udostępnienia. Przepis ten jest niezbędny, aby w wydłużonym okresie ochrony praw artyści wykonawcy mogli otrzymywać wszelkie należne im opłaty licencyjne” - informuje Serwis Prasowy PE..

Z dalszej cześć komunikatu wynika, że jeżeli 50 lat po opublikowaniu fonogramu lub przedstawieniu publiczności producent fonogramu nie udostępnia go publicznie, wykonawca może rozwiązać umowę. Z prawa tego wykonawca będzie mógł skorzystać, jeśli producent rok po powiadomieniu o zamiarze rozwiązania umowy nie zdecyduje się na publiczne udostępnienie fonogramu.

Parlament poprosił Komisję Europejską o dokonanie oceny ewentualnego zapotrzebowania na podobne wydłużenie okresu ochrony praw artystów wykonawców i producentów w sektorze audiowizualnym. Nie później niż 1 stycznia 2010 r. KE ma złożyć sprawozdanie w sprawie wyników takiej oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz