poniedziałek, 20 kwietnia 2009

Komisja Europejska apeluje o bezpieczną komórkę dla dzieci

Komisja Europejska wezwała dziś operatorów sieci komórkowych do wzmożonej pracy nad bezpieczeństwem dzieci podczas korzystania z telefonów komórkowych. Apeluje aby tego dokonać poprzez zastosowanie wszystkich środków zawartych w dobrowolnym kodeksie postępowania podpisanym przez 26 operatorów sieci komórkowych w 2007 r.

W krajach Unii Europejskiej największymi posiadaczami telefonów komórkowych, wśród dzieci, są 16 – latkowie (95 proc.) tuż za nimi są 13 – latkowie (87 proc). Z przeprowadzonych sondaży wynika, iż połowa europejskich rodziców martwi się, że korzystając z telefonów dzieci mogą natrafić na obrazy jednoznacznie pokazujące seks lub przemoc lub też mogą być zastraszane przez inne dzieci. Z raportu opublikowanego właśnie przez GSM Association – stowarzyszenie branży telefonii komórkowej – wynika 80 proc. operatorów wdrożyło środki mające na celu kontrolę dostępu dzieci do treści przeznaczonych dla dorosłych.

„Nowy raport stowarzyszenia branży telefonii komórkowej stanowi dowód, że operatorzy zaczęli poważnie traktować obowiązek ochrony dzieci korzystających z telefonów komórkowych” – stwierdziła dziś unijna komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. „Spodziewam się, że kodeksy krajowe zostaną wkrótce podpisane w czterech krajach, w których jeszcze nie istnieją – na Cyprze, w Estonii, Finlandii i Luksemburgu. Oczekuję także znacznej zmiany kodeksu belgijskiego. Ochrona nieletnich nie jest luksusem – jest ona niezbędna, jeżeli chcemy, aby nowe technologie przyjęły się w społeczeństwie europejskim. Operatorzy sieci komórkowych muszą jeszcze bardziej zaangażować się w skuteczniejszą ochronę nieletnich w całej Europie. Powinni także wprowadzić bardziej przejrzystą klasyfikację treści. Dwunastu operatorów oferujących treści dla dorosłych bez żadnej kontroli dostępu musi naprawić tę sytuację. Wrócę do tej kwestii we wrześniu br. aby przekonać się, czy konieczne są dalsze działania” – mówiła komisarz Viviane Reding.

„Z nowego raportu branży wynika, że 26 operatorów, którzy podpisali europejskie porozumienie na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież, wynegocjowane przez Komisję w lutym 2007 r. dokonało pewnych postępów. Operatorzy ci obsługują ok. 580 mln klientów, co stanowi 96 proc. wszystkich klientów sieci komórkowych w UE. Środki mające na celu ochronę dzieci są wdrażane na szczeblu krajowym za pomocą samoregulacyjnych krajowych kodeksów postępowania, uzgodnionych już w 22 państwach członkowskich UE” – czytam w dzisiejszym komunikacie prasowym polskiego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.

Z przeprowadzonych badań wynika, że kodeksy te są w 90 proc. zgodne z kodeksem europejskim. Ponad 65 proc. sygnatariuszy opracowuje materiały edukacyjne lub prowadzi kampanie dotyczące bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych. Jednakże 16 proc. sygnatariuszy nie zaplanowało żadnych działań informacyjnych. 80 proc. operatorów klasyfikuje treści komercyjne do co najmniej dwóch kategorii: „treści przeznaczone dla dorosłych” i „inne”, niewiele wskazuje jednak na wprowadzenie na szczeblu krajowym konkretnej klasyfikacji, co uzgodniono w 2007 r.

W dniu 6 lutego 2007 r. operatorzy sieci komórkowych podpisali europejskie porozumienie na rzecz bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. Porozumienie powstało w odpowiedzi na wiele kwestii, które poruszono podczas przeprowadzonych przez Komisję w 2006 r. konsultacji społecznych dotyczących bezpieczniejszego korzystania z telefonów komórkowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz