wtorek, 17 lutego 2009

Dziennikarze dla pacjentów

Nagrodę dla dziennikarzy piszących o zdrowiu ustanowiła dziś Komisja Europejska. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest kampania Komisji Europejskiej „Europa dla pacjentów”. Do konkursu można zgłaszać artykuły opublikowane między 2 lipca 2008 a 15 czerwca 2009. Ma ona ożywić dyskusję dotyczącą problematyki zdrowotnej w Unii Europejskiej i jednocześnie być wyrazem uznania dla kunsztu dziennikarzy. Pierwsza nagroda wynosi 5 000 euro, druga 3 000 euro, trzecia 2 000 euro.

„Do nagrody pretendować mogą artykuły, które ukazały się w prasie lub w publikacjach elektronicznych między datą przyjęcia pierwszej inicjatywy kampanii „Europa dla pacjentów” (2 lipca 2008) a datą końcową (15 czerwca 2009). Dziennikarze mogą zgłaszać swoje artykuły, wypełniając formularz elektroniczny na stronach kampanii „Europa dla pacjentów”, gdzie dostępne są także szczegółowe zasady i warunki konkursu” – czytam w komunikacie nadesłanym dziś przez Martę Angrocką-Krawczyk z Wydziału prasowego Komisji Europejskiej Przedstawicielstwo w Polsce

„Nagrodę ustanowiono, aby podkreślić kluczową rolę i odpowiedzialność dziennikarzy w procesie przekazywania obywatelom Europy informacji na temat polityki i działań UE w dziedzinie zdrowia" – powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. zdrowia” ( cytuję z otrzymanego komunikatu).

"Podjęte w ramach kampanii „Europa dla pacjentów” inicjatywy w obszarach, takich jak badania przesiewowe w kierunku nowotworów, bezpieczeństwo pacjentów, dawstwo i przeszczepianie narządów, stosowanie antybiotyków oraz transgraniczna opieka zdrowotna dotyczą nas wszystkich i dowodzą, że obywatele są priorytetem działań Komisji” – mówiła komisarz Androulla Vassiliou.

Jak informują organizatorzy, wybór zwycięzcy będzie dwuetapowy. Najpierw krajowe jury, każde pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji, składające się z dwóch specjalistów w dziedzinie zdrowia i dwóch dziennikarzy, wybierze finalistę z każdego państwa członkowskiego. W drugim etapie wybrany zostanie zwycięzca europejski i dwóch zdobywców kolejnych nagród. Wyboru tego dokona jury UE pod przewodnictwem Roberta Madelin, dyrektora generalnego ds. zdrowia i konsumentów. Nazwiska członków jury krajowych i jury UE zostaną po ich potwierdzeniu opublikowane na stronach internetowych kampanii „Europa dla pacjentów”.

Jesienią br. 27 finalistów zostanie zaproszonych do Brukseli na seminarium poświęcone tematowi zdrowia w UE oraz na prestiżową ceremonię rozdania nagród z udziałem komisarz Vassiliou. Pierwsza nagroda wynosi 5 000 euro, druga 3 000 euro, trzecia 2 000 euro.
Nagrody dziennikarskie UE w dziedzinie zdrowia oraz kampania „Europa dla pacjentów” zostały ufundowane w ramach drugiego wspólnotowego programu zdrowotnego 2008–2013.

Jak informują pomysłodawcy, planowane jest coroczne przyznawanie nagrody UE, a jej zasięg może zostać rozszerzony także na media audiowizualne. Zależy to od sukcesu i doświadczeń wyniesionych z pierwszej edycji.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie kampanii „Europa dla pacjentów”: http://ec.europa.eu/health-eu/europe_for_patients/index_pl.htm

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz