sobota, 14 lutego 2009

Moje dziennikarstwo poetyckie


Pragnę w tym miejscu wspomnieć o swoim „dziennikarstwie poetyckim”. Zwierzenie to piszę na marginesie opublikowanego przeze mnie w moim BAI – u tekstu pt. Poetycki i plastyczny dwugłos o Matce Bożej na temat niezwykłego albumu autorstwa poety Ernesta Brylla i artysty plastyka prof. Stanisława Słoniny pt. „Litania Loretańska”.


Otóż motyw wersetów Litanii Loretańskiej, wykorzystany przez znakomitych artystów, spróbowałem wykorzystać kilka lat wcześniej zbierając w sposób dziennikarski materiały i pisząc na ich podstawie później wiersze, które opublikowałem w tomiku Lirtania Starałem się jednak ukazać swego rodzaju maryjną geografię mistyczną regionu świętokrzyskiego. Dotarłem w miejsca kultu maryjnego w kilkunastu parafiach i sanktuariach.

Była to więc moja pielgrzymka litanijna (li®tanijna – połączenie liryki i Litanii Loretańskiej). Była ona jednak nie tylko osobista, ale z perspektywy modlącej się starszej kobiety. Jej pierwowzorem była także moja stuletnia Babcia - Wacława, która oddała Swojego Ducha Bogu z modlitewnikiem w dłoni i otwartym na stoliku przy łóżku albumie z pielgrzymkami Ojca Świętego Jana Pawła II. (Nadal jest to niezapomniany dla mnie widok, jaki mi utkwił we wspomnieniach.

Opublikowanie tego tomiku spowodowało, że pomysłem Obliczy Matki Bożej w sanktuariach Diecezji Kieleckiej zainteresował się pod koniec w 2006 r. JE Ordynariusz kielecki Bp Kazimierz Ryczan. Duchowny ten zdecydował, bym wspólnie (już Ś.P.) Prof. Jerzym Rosińskim – organistą katedralnym, napisał Hymn Peregrynacyjny Diecezji Kieleckiej (można go tu posłuchać w wykonaniu chórów kieleckich ) na okoliczność Peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Pielgrzymka ta przypadła na miesiące 2007 i 2008 r. Życzeniem JE Biskupa Ryczana było, bym właśnie wręcz w reporterski sposób podkreślił znacznie Sanktuariów Maryjnych w naszym regionie, by w ten sposób ukazać Świętokrzyskie Oblicza Matki Bożej. Opisane jest to szczegółowo na stronie „Moje utwory o tematyce religijnej: Wiersze i Diecezjalny Hymn Peregrynacyjny

Na dziennikarskość mojego poezjowania m.in. w tym tomiku uwagę zwrócił (także już Ś. P. ) Prof. Jerzy Korey Krzeczowski z Kanady w swojej książce pt. "Powracam tu z własnej woli" (Szkice i wspomnienia o wybranych twórcach Ziemi Świętokrzyskiej. Posłowie napisał Edward Zyman) wydanej nakładem Biblioteki "Frazy" w Rzeszowie 2006 r. (O mojej twórczości - esej Prof. Jerzego Korey Krzeczowskiego z Kanady )

Postanowiłem napisać garść tych osobistych refleksji właśnie przy okazji ukazania się książki znakomitych artystów, przed którymi chylę z szacunkiem swe czoło, która także była zainspirowana Litanią Loretańską.
Właściwie ten post powinien być opublikowany na moim blogu literackim, ale jak widać podchodzę do tego jak pies do jeża. Obiecuję solennie, że i tam zacznę pisać bardzo intensywnie, bo wstyd, bym tak olewacko podchodził do życia literackiego, w jakim jestem zadomowiony ponad 30 lat.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz